HOME
home 
acerca de icg 
programas
  Africa 
  Asia 
  Europa 
  America Latina 
  Oriente Medio 
  Investigación Temática 
publicaciones
  por región 
  por fecha 
  por palabra clave 
crisiswatch 
medios de comunicación
  comunicados de Prensa 
  artículos de opinión 
  discursos 
  oficina de prensa 
contacta con icg 
como colaborar con icg 
ofertas de empleo 
enlaces 

 subscribe
 home  programs  europe  balkans  bosnia and herzegovina
search
 
 
Click here to view the full report as a PDF file in A4 format.
For more information about viewing PDF documents, please click here.

Nacionalistièke vlade Bosne i Hercegovine: Paddy Ashdown i paradoks izgradnje države

To access this report in English, please click here

IZVRŠNI SAŽETAK I PREPORUKE

Povratak nacionalnih partija na vlast nakon opæih izbora iz oktobra 2002 u Bosni i Hercegovini (BiH) uglavnom je ocjenjen kao velika nesreæa. Pojedini promatraèi èak su ustvrdili da ishod ovih izbora oznaèava poraz svih napora meðunarodne mirovne misije koja je u BiH zapoèela prije sedam godina. Ipak, novi Visoki predstavnik, Paddy Ashdown, nije obeshrabren. Ne samo stoga što je pobjeda nacionalista bila vrlo tijesna, veæ i zbog uvjerenja da s nacionalistima može raditi ukoliko se oni pokažu odani predizbornim obeæanjima o prihvaæanju reformi, što ih je Visoki predstavnik skicirao od svog preuzimanja OHR-a u maju 2002. Reformski plan ima za cilj da nadoknadi izgubljeno vrijeme: provedba ekonomskih, pravnih i reformi vladinih struktura nastoji BiH uèiniti prosperitetnom, zakonitom i mirnom državom i postaviti je na put integracija u Europske strukture. Lord Ashdown, dakle, pokušava sebe ostaviti bez posla stavljajuæi BiH na put ka Europskoj uniji.

Devet mjeseci nakon izbora, odnosno pola godine od uspostave državnih i entitetskih vlada, još uvijek je prerano tvrditi da li æe pakt, što Ashdown vjeruje da ga je uspostavio sa nacionalistima, proizvesti rezultate. Sigurno je tek da je to novi pristup. Ashdownov prethodnik, Wolfgang Petritsch, takoðer je nakon izbora u novembru 2000 pokušao nešto novo: partnerstvo izmeðu meðunarodne zajednice i nenacionalistièke koalicije - Alijanse za promjene, koje je bilo potpomognuto meðunarodnim intervencijama. To je partnerstvo imalo odreðene rezultate, ali uglavnom skromne i nedostatne, kako za navodne parnere tako i za izborno tijelo.

Ashdown pokušava ostvariti partnerstvo ne toliko sa vladama koliko sa graðanima BiH. Tvrdeæi, kao svaki dobar zapadni politièar, kako ih je uvijek spreman saslušati i kako osjeæa želje obiènih ljudi, Ashdown insistira da bi i bosanski politièari trebali imati takav pristup. On je vješto naveo nacionaliste da potpišu program reformi koje predlažu on i njegove kolege iz meðunarodne zajednice. Zahtjevi koje su pred BiH postavili NATO, Europska unija, Vijeæe Europe, vlada SAD i drugi meðunarodni èimbenici, donijeli su Lordu Ashdownu dodatne ovlasti, po snazi jednake njegovim tzv. Bonnskim ovlašæenjima, koja mu omoguæuju da smjenjuje izabrane ili imenovane zvaniènike, nameæe zakone i donosi administrativne ukaze. Zbog nezajažljive potrebe za glasovima i vlašæu ili možda èak zbog tog što se s tim slažu ">

  1. Nastojte da unaprijedite rad ureda za politièko planiranje unutar Vijeæa ministara i entitetskih vlada, dok su na raspolaganju financijska sredstva predviðena procesom Stabilizacije i pridruživanja, odnosno dok još postoje bilateralni donatori voljni da u tom pomognu.

Sarajevo/Brussels, 22 Juli 2003comments


copyright privacy sitemap